Uppdaterade användarvillkor för Publishers

Skrivet av Dejan Spasenoski

Double.net har nu uppdaterat sina användarvillkor för Publishers. Du hittar de nya villkoren här: http://www.double.net/sv/publisher/terms/ De uppdaterade användarvillkor gäller fr.o.m. den 21 maj 2012 för samtliga registrerade Publishers. Med vänliga hälsningar, Ditt Double.net Team